Sälja bolag eller fylla hålen efter Thomas Cook?

Sveriges vinterturism påverkas inte bara av svenska aktörer. Den brittiska researrangören Thomas Cook gick i konkurs 2019 och det påverkade både Sverige och Finland. Turismen i Lappland har haft stor hjälp av detta företag som skickat många brittiska turister.

Men konkursen lämnar ju också utrymme för nya aktörer. Och kanske kan det finnas svenska företag som hellre än att sälja bolag kan kliva in och erbjuda britterna fina möjligheter i svenska vinterlandskap.

Nya vägar istället för att sälja bolag

Istället för att se på möjligheter att lägga ner den fallerade verksamheten och sälja bolag med snabbavveckling innan vintern kan det vara läge att se på nya möjligheter. Även om Thomas Cook inte lyckade finns det ju uppenbarligen fortfarande människor i Storbritannien som vill åka till Sverige på vintern.

Thomas Cook stod för en bra bit av Lapplandskakan

Det finns uppgifter om att Thomas Cook stod för nära tio procent av de brittiska turisternas vistelser i Lappland. Det är en bra bit av kakan som borde vara av intresse för svenska bolag som skulle kunna kliva in och erbjuda alternativ.

Faktum är att England är en stor kund vad gäller vinterturism i Sverige. Engelsmännen älskar att åka till Lappland. Det kommer flera hundra tusen varje år. Dessa måste ju inte köpa sina biljetter och semesterpaket från lokala aktörer i England.

Idag kan vi nå hela världen online

Ett företag som har jobbat med svensk vinterturism i Lappland men som funderar på att sälja bolag för att det inte fungerar så bra kan hoppa på den här möjligheten. Nu finns öppningen och egentligen är det inte så svårt att nå turisterna.

Vem som helst kan ju öppna en hemsida och med smarta biljettlösningar online se till att det går att sälja via nätet. Det kan ju till och med vara så att de brittiska turisterna upplever ett större förtroende för en aktör som finns på plats i Sverige.

Så länge som informationen online ges på engelska borde det gå bra att ge service till alla de som tidigare hade använt sig av Thomas Cooks tjänster för att ta sig till det svenska vinterlandskapet. Det engelska språket öppnar ju vägen för fler länder och det här kan ge en mycket spännande utveckling.

 

Vad är det som lockar i Lappland?

Säg Sverige när du är utomlands och risken är stor att du får höra ordet Lappland. Folk som egentligen inte vet något om vårt land är helt insatta i att det finns en region i det som heter Lappland. Och de drömmer om att få komma dit.

Engelsmännen tycker om att komma till Lappland under december månad. Det är då som det är högsäsong för britternas vinterturism i Sverige. Andra nationer som Frankrike kommer mer utspritt under hela vintersäsongen.

För företag som redan nu är aktiva inom resebranschen har Thomas Cooks konkurs inte gått obemärkt förbi. Kanske finns det aktörer som istället för att sälja bolag har gått in och plockat upp den möjliga verksamheten. Den enes död är ju den andres bröd, även så inom vinterturismen!

13 Apr 2020