Lavinrapporten

isaberg.jpg

Lavin är ett snöskred, det vill säga när en stor mängd snö sätts i rörelse ner för en sluttning. Våra svenska skidanläggningar, såsom Isaberg i småländska Hestra, rapporterar lavinfara enligt en femgradig skala. Skidanläggningarna rapporterar in detta till SLAO, Svenska Liftanläggningars organisation, som i sin tur publicerar det via Snörapporten. Där kan man alltså läsa den senaste lavinrapporten för den anläggning som är intressant. Faktum är att det gick en lavin på Isaberg en natt strax före jul 2012. Ingen människa skadades i lavinen.

Den svenska versionen av den internationella femgradiska lavinriskskalan består av risk 1 liten, risk 2 måttlig, risk 3 betydande, risk 4 stor samt risk 5 extrem. Mer information hittar du här.

Lavinfaran styrs av flera väderfaktorer. Det är till exempel stor risk för laviner vid ett kraftigt snöfall som kan ger stora mängder nysnö. Risken för laviner är också stor vid hård blåst och omfördelning av snön. Det kan till exempel vara när snön lägger sig i stora drivor på läsluttningar. Snön glider iväg lätt om temperaturen förändras från flera minusgrader till nollgradigt och snön kan bli tung om fukt sugs upp eller när det regnar. Även då är risken för laviner stor.

Snöflakslaviner är den farligaste lavinen. Den är också den som förekommer mest. Lavinen bildas när snötäcket spricker upp i stora flak över en hel bergssida. Hastigheten då flaket störtar ner för berget kan vara 200 kilometer i timmen. Lössnölaviner är en annan typ av lavin. Denna bildas på branta sluttningar vid kraftigt snöfall. Slasklaviner utlöses ofta under våren i bäckfåror. Smältvattnet sätter snön i rörelse och får med sig grus, sten och ris i fallet.

Ett land som är hårt drabbat av laviner är USA. Man uppskattar siffran till mellan 7 000 och 10 000. 440 människor omkom i laviner under andra halvan av 1900-talet i laviner i USA.

Risken för kvävning är stor om man hamnar djupt ner i snön. För att kunna rädda den som hamnat i en lavin använder räddningspersonalen så kallade lavinsonder, som är långa och smala stänger som man sticker ner i snön. Man har också lavinhundar och speciell pejlingsutrustning.

Innan du ger dig ut i backen – se till att hålla koll på lavinrapporten!

 

dsc-6155.jpg

sid12-isaberg-lift.jpg