Citadellet Likvidationer ab låter dig åka skidor ifred!

Det är en ganska långdragen process att likvidera ett bolag. Även om du har alla papper i ordning måste du vara förberedd på att det kan dyka upp frågor. Dessutom ska likvidationen utföras steg för steg i enlighet med det protokoll som gäller i Sverige för avveckling av ab.

När skidsäsongen är inpå oss och det sista du vill fundera på i pisten är avvecklingen av ditt bolag kan du vända dig till Citadellet Likvidationer ab som klarar likvidationen åt dig.

Citadellet Likvidationer ab klarar likvidationen

Det kallas för snabbavveckling och är ett säkert sätt att slippa fundera på avveckling av ab när du vill göra annat. Citadellet Likvidationer ab har lång erfarenhet av att lägga ner bolag åt andra. De köper företaget som ska läggas ner för att sedan genomföra avvecklingen.

Du kan åka störtlopp utan en tanke om vad som händer med firman som du ville lägga ner. Det här är verkligen en stor fördel. Du får ju även ut pengarna ur bolaget så snart som du säljer det. Det kan vara bra då du vill lägga extra tid på att njuta av skidsäsongen.

Vad gör Citadellet när de har köpt?

När Citadellet Likvidationer har köpt ditt bolag som ska avvecklas kommer de att göra precis detta. De säljer inte företaget vidare och de kommer heller inte att börja driva det igen. Citadellet ser till att allt sköts på ett lagligt sätt. Det innebär att du slipper fundera på frågor som annars hade kunnat uppstå längre fram. Därmed är du verkligen helt fri att fokusera fullt ut på skidåkningen och sedan på allt det som du ska göra när du har åkt färdigt!

30 Oct 2020